صفحه اصلی


به نام خدا
 
براي پيشرفت و پيروزي سه چيز لازم است:
اول پشتكار، دوم پشتكار، سوم پشتكار.
                                                                                                  "لردآديبوري" 
 

با توجه به نیازی که جهت اطلاع رسانی متمرکز به دانشجویان احساس می شد، این وبسایت آماده گردید.

  • در پیوند"مواد درسی"، کلیه مواد آموزشی مورد نظر به تناسب درس مربوطه (شامل کتاب یا کتابچه درسی، اسلایدها و ...) در دسترس دانشجویان قرار می گیرد.

  • در پیوند "تابلوی اعلانات دانشجویان"، اطلاعیه های کلاسی و درسی ثبت میشود، لذا ضرورت دارد دانشجویان محترم، جهت اطلاع از وضعیت کلاسها و درسها به این پیوند مراجعه کنند.

  • دانشجویان محترم، می توانند هرگونه سوال، پیشنهاد و یا انتقاد از وضعیت کلاس و درس را با بنده به طور مستقیم از طریق ایمیل در جریان بگذارند.

 

 

گزارش تخلف
بعدی